KRS 0000037904
9370 PIETRZYK ANNA
O Ani

O Ani

 
 

           


 

 


 

                                                                              
 Witamy na stronie Naszej Ani

 
             Ania urodziła się 04 stycznia 2007 roku w 38 tygodniu ciąży drogą cięcia cesarskiego w stanie ogólnym dobrym ocenionym według testu Apgar na 9 punktów.

            W 33 tygodniu ciąży zdiagnozowano hipotrofię asymetryczną, a w 36 – zaburzenia rytmu.  Po  porodzie  zaburzeń  rytmu  nie stwierdzono.  W  drugiej  dobie życia  pojawiły się napady częstoskurczu, które ustąpiły po podaniu leków. Jak się później okazało, leki te nie pozostały obojętne dla zdrowia naszej Córki. 10 stycznia 2007 roku u Ani przeprowadzono przesiewowe badanie słuchu. Wynik badania w normie. Ze względu na przyjmowanie leków ototoksycznych zalecono kontrolne badanie po trzech miesiącach. Dwa kolejne badania nie dały jednoznacznej oceny słuchu naszego dziecka. Dopiero badanie ABR wykonane we wrześniu 2007 roku potwierdziły najgorszy dla nas wówczas scenariusz – nasza Córeczka nie słyszy.

           
Rozpoczęła się walka o naszą Anulkę. Walka z procedurami, walka z lekarzami, walka  z wszelkimi przeciwnościami losu.

W listopadzie 2007 roku została zakwalifikowana do wszczepienia systemu implantu ślimakowego a w grudniu tego samego roku odbył się zabieg.

Jednak gdy po ponad roku od podłączenia systemu i pomimo intensywnej rehabilitacji reakcje słuchowe Ani nie były zadawalające zaczęliśmy szukać przyczyn takiego stanu. Tym razem nie daliśmy się zwieść lekarzom, tak jak było w przypadku badań kontrolnych gdy tłumaczono nam, że brak odpowiedzi ze strony nerwu słuchowego spowodowany jest rozdrażnieniem dziecka w trakcie badania.

            Tym razem postanowiliśmy, że znajdziemy wytłumaczenie dla odmiennego od innych zaimplantowanych dzieci zachowania naszej Córeczki.W kwietniu 2009 roku, w trakcie pobytu   w Oddziale Neurologii Szpitala w Dziekanowie Leśnym, zdiagnozowano padaczkę.
 
 
            Nie ustawaliśmy w poszukiwaniach. Podczas wizyty w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie, Pan Profesor Henryk Skarżyński stwierdził, że Ania jest przypadkiem, który kwalifikuje się do wszczepienia drugiego implantu.

         Operacja wszczepienia implantu ślimakowego do drugiego ucha odbyła się 01 marca 2010 roku. Niestety, zgodnie z naszymi przewidywaniami, było to dla Ani przeżycie traumatyczne. Trzeba było widzieć jej piękne ciemne oczka przepełnione żalem, wołające o ratunek.

Mamy jednak nadzieję, że nieprzyjemne wspomnienia z okresu okołooperacyjnego pójdą w niepamięć gdy zaczną pojawiać się korzyści płynące z drugiego implantu - Nasza Ania zacznie rozumieć dźwięki i nauczy się mówić.
Czekamy z (nie)cierpliwością...


        Córeczka ma regularne spotkania z logopedą, surdologopedą, pedagogiem i psychologiem. Uczęszcza na indywidualne zajęcia z integracji sensorycznej oraz grupowe według metody Weroniki Sherborne. Ania uzyskała również opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego.

         Córeczka uczęszczała do żłobka a od września 2011 roku była przedszkolakiem. W marcu 2014 roku rozpoczęła swoją przygodę ze szkołą. Uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi. Ze względu na uzyskane odroczenie wykonywania obowiązku szkolnego pozostanie w nim do czerwca 2015 roku. Przebywanie w grupie rówieśników, konieczność dostosowania się do obowiązujących reguł pozytywnie wpływa na rozwój Ani. A ciepło i oddanie Pań zapewnia bezpieczeństwo i domową atmosferę.

           Te wszystkie działania połączone z podawaniem leków i odpowiednią suplementacją diety powoli zaczynają  przynosić rezultaty. Ania słyszy docierające do niej dźwięki i coraz więcej rozumie. Zaczęła wypowiadać pojedyncze słowa.
Na pierwsze świadomie wypowiedziane „mama” czekaliśmy 4 lata 5 miesięcy i 28 dni . To był cudowny dzień!

            Choć bywają  gorsze  okresy  w  naszym  życiu  wiemy,  że  musimy  się  zmobilizować  i nie przestawać walczyć o normalne życie dla naszego dziecka. Walka ta obarczona jest wieloma wyrzeczeniami. Terapia jest niestety kosztowna, a nasze zasoby finansowe szybko topnieją. Dzięki wsparciu rodziny możemy koncentrować się na rehabilitacji i nie martwić się ciągle o nasz byt. Wiemy, że jest wielu ludzi dobrej woli, którym los naszego dziecka nie będzie obojętny i z ich pomocą Ania wkroczy w świat dźwięków.
 

      

Ania jest podopieczną Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" dzieciom.pl/podopieczni/9370.  Zarząd Fundacji wyraził zgodę na udostępnienie konta Fundacji w celu gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na leczenie i rehabilitację.
 Bank BPH S.A. o/Warszawa
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

lub
Bank Pekao S.A. I o/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

 

z dopiskiem: 9370 PIETRZYK ANNA  darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
 

Dziękujemy za wsparcie - za każde słowo, które mobilizuje nas do pracy, za każdą złotówkę, która zbliża nas do pierwszego wypowiedzianego zdania.
 

Wdzięczni Rodzice - Agnieszka i Krzysztof Pietrzykowie